PHÒNG NGỦ

GIƯỜNG

39,077,000.00
9,180,000.00
23,500,000.00
15,500,000.00
22,150,000.00
43,500,000.00

TỦ QUẦN ÁO

9,870,000.00
15,590,000.00
21,050,000.00
12,350,000.00
14,900,000.00
15,300,000.00

TAB ĐẦU GIƯỜNG

GHẾ PHÒNG NGỦ

Ghế Phòng Ngủ

Ghế phòng ngủ mẫu MCEB

5,510,000.00

Ghế Phòng Ngủ

Ghế phòng ngủ mẫu HNSB

4,784,000.00
24,000,000.00

BÀN TRANG ĐIỂM

5,870,000.00
6,120,000.00
6,730,000.00
7,990,000.00