PHÒNG KHÁCH

BÀN CÀ PHÊ

6,300,000.00
5,200,000.00
4,300,000.00

Bàn Cà Phê

Bàn cà phê gỗ PRW

4,660,000.00
1,500,000.00
2,900,000.00

GHẾ PHÒNG KHÁCH

6,500,000.00
7,200,000.00
4,700,000.00
4,500,000.00
12,000,000.00
5,000,000.00

TỦ TV

8,700,000.00
6,800,000.00
8,200,000.00
3,490,000.00
5,710,000.00

TỦ SIDEBOARD

PHÒNG KHÁCH

Tủ sideboard PTC006

5,700,000.00
8,500,000.00
6,500,000.00
4,800,000.00
5,000,000.00
5,400,000.00

KỆ PHÒNG KHÁCH

Kệ Phòng Khách

Kệ phòng khách PTC003

6,500,000.00

Kệ Phòng Khách

Kệ gỗ 5 tầng PTC002

450,000.00
7,500,000.00