PHÒNG KHÁCH

BÀN CÀ PHÊ

6,300,000.00
5,200,000.00
4,300,000.00

PHÒNG KHÁCH

Bàn cà phê gỗ PRW

4,660,000.00
1,500,000.00
2,900,000.00

GHẾ PHÒNG KHÁCH

6,500,000.00

PHÒNG KHÁCH

Sofa khung gỗ PTC01

7,200,000.00
4,700,000.00

PHÒNG KHÁCH

Ghế sofa đơn

4,500,000.00
12,000,000.00

PHÒNG KHÁCH

Ghế gỗ băng dài

5,000,000.00

TỦ TV

8,700,000.00
6,800,000.00
8,200,000.00
3,490,000.00
5,710,000.00

TỦ SIDEBOARD

PHÒNG KHÁCH

Tủ sideboard PTC006

5,700,000.00
8,500,000.00
6,500,000.00
4,800,000.00
5,000,000.00
5,400,000.00

KỆ PHÒNG KHÁCH

6,500,000.00
450,000.00