PHÒNG ĂN

BÀN ĂN

2,400,000.00
4,300,000.00
8,500,000.00

GHẾ ĂN

11,480,000.00
5,960,000.00
4,810,000.00

TỦ BẾP

14,620,000.00
4,150,000.00
6,960,000.00